Dé onafhankelijke geld leningen informatie site

Home
Wat is een lening?
Wat is rente?
Wat is een restschuld?
Rentestanden
Verantwoord lenen
Bureau Krediet Registratie
Hypotheken

Wat is rente?

Rente, interest of intrest, is de vergoeding die betaald moet worden voor het lenen van geld. De rente is een bepaald percentage wat genomen word van het geleende bedrag. De rente moet worden betaald naast het geleende bedrag, en naast de aflossing van de lening. Dit zorgt ervoor dat er meer moet worden terug betaald dan er daadwerkelijk geleend is. Hierdoor kost het een lening geld.

Een bekende vorm is de rente die consumenten ontvangen (creditrente of spaarrente) of betalen (debetrente) op een rekening bij een bank.

 

Opbouw rente

rente = inflatiecompensatie + risicopremie + dienst der lening

De inflatievergoeding is bedoeld om de ontwaarding van het uitgeleende geld te compenseren. De risicopremie is een bedrag dat ter dekking dient van het risico dat de lener het geleende geld niet kan terug betalen (debiteurenrisico). De risicopremie voor staatsleningen is in westerse economieën nihil. Onder 'dienst der lening' wordt een vergoeding verstaan voor het administreren van de lening.

 

Wetgeving

Om een einde te maken aan woeker zijn er in de loop der jaren veel wetten ingevoerd. Een vrij recente wet is de Wet op het consumentenkrediet (WCK) in Nederland. In de WCK is een maximale rentevoet vastgesteld. Deze is gelijk aan de “gewone” wettelijke rente vermeerderd met 17%. Over het algemeen voeren de banken die rechtstreeks kredieten verlenen, een veel lager percentage. Banken zijn verplicht om naast de nominale rente ook de effectieve rente te vermelden.

In de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001 wordt niet de werkelijke rente maar een fictief rendement van 4% belast. Het tarief hierover is gesteld op 30%.

© 2022 geldleningensite.nl - financiele informatie - Alle rechten voorbehouden. Disclaimer - Links